กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเทศกาลขับไล่น้ำของประเทศไทยในปี 2566

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเทศกาลขับไล่น้ำของประเทศไทยในปี 2566

ขออธิบายกิจกรรมที่อาจจะจัดขึ้นในเทศกาลขับไล่น้ำของประเทศไทยในปี 2566 ตามที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติได้เสนอไว้

การแข่งเรือไหว้คู่: กิจกรรมแข่งเรือแบบดั้งเดิมที่เป็นการไหว้คู่นั้นเป็นกิจกรรมที่ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในวันเทศกาลขับไล่น้ำ โดยจะมีการแข่งขันเรือคู่ที่มีความยาวประมาณ 500 เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยไปต่อยอดให้ยังคงอยู่ได้ในวัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

การแข่งขันเรือใบชายฝั่ง: กิจกรรมนี้จะมีการแข่งขันเรือใบชายฝั่ง ที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันเรือดำน้ำ: กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันเรือที่จะใช้การดำน้ำ โดยเรือจะต้องเร่งความเร็วในการวิ่งใต้น้ำและผ่านสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน

การแข่งขันแต่งกอดเรือ: กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันที่เกี่ยวกับการตกแต่งเรือในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากทั่